ARBEIDSGIVER FOR
BEMANNINGSBRANSJEN

Et nytt lovverk skaper store endringer i bemanningsbransjen. Utleid arbeidskraft må nå ansettes med fast stillingsprosent og i tillegg kommer GDPR..

De nye kravene betyr mer arbeid og større økonomisk risiko for bransjen.

Vi tar oss av alle formalia rundt arbeidsforholdet mellom utleier, innleier og utleid arbeidstaker. De utleide blir ansatt hos oss og får blant annet lønn – feriepenger – forsikring – og oppfølging ved sykefravær.

Og du fortsetter som før; bruker tiden din til å finne de beste kandidatene til kundene dine.

Jobbkretser. Alt du trenger.

Ansettelse

Ansettelse og personalansvar av medarbeidere, med oppfølging mm.

Oppfølging

Oppfølging av regelverk, myndighetskrav, forsikring, HMS AML, sykefravær mm.

Fakturering

Kredittsjekk, fakturering, innkreving, purring mm.

Administrasjon

Rapportering og overføring av partneravregning, rådgivning/support mm.

Lønn

Lønnsberegninger, utbetalinger, OTP, A-melding mm.

Avtaler

Arbeidsavtaler, kundeavtaler, oppdragsbekreftelser mm.

Forenkler din hverdag

Vår løsning passer for nystartede, små og mellomstore bemanningsbyrå.

Du overlater arbeidsgiveransvaret, lønn og fakturering til oss, og i samarbeid med oss bygger du din egen merkevare, finner dine egne kunder/medarbeidere og løser oppdrag slik du selv ønsker.

Vi bistår som arbeidsgiver og en trygg samarbeidspartner.

NYSGJERRIG?
BESTILL GRATIS DEMO!

Inkludert i løsningen

CRM

CRM-system og tilgang til kunde- og kandidatportal.

Annonsering

Annonsering på finn.no, Linkedin, Facebook, hjemmesiden, mm.

Brukervennlig

Verktøyene er brukervennlige og fungerer like godt på mobiltelefon og nettbrett, som på større skjermer.

Søkerhåndtering

Godt utviklet system for håndtering av søknadsprosessene og utvelgelse.

Vedlikehold og suppport

Systemvedlikehold og support til brukere via chat, telefon og epost.

Rapporter

Statistikk, rapporter og bransjetilpassede maler.