Etikk og verdier

To personer kobles sammen med en stige, bygger en bro mellom dem.

Våre verdier er

Ansvar

Åpenhet

Respekt

Etiske retningslinjer

1

Vi anerkjenner at alle mennesker er beskyttet av universelle menneskerettigheter, og vi beskytter alles rett til anstendige arbeidsforhold.

2

Vi skal ha respekt for hverandre, både internt, og ellers mot medarbeidere, partnere og kunder.

3

Vi skal alle i vårt arbeid være imøtekommende, vennlige og jobbe sammen mot felles mål. Dette innebærer at vi deler kunnskap med kolleger, slik at vi aktivt kan skape en stimulerende og kompetanseutviklende kultur.

4

Vi overholder taushetsplikten, både når det gjelder interne forhold, men også forhold som vi blir gjort oppmerksom på hos kunder og samarbeidspartnere

5

Vi skal være åpne og ærlige både overfor hverandre og våre samarbeidspartnere, samt holde de avtaler og forpliktelser vi har i forhold til disse.

6

I vår organisasjon har vi rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen, fortrinnsvis etter at forholdet er tatt opp internt først.

7

I vårt arbeid forplikter vi oss til å følge de lover og regler som gjelder for arbeidslivet.

8

I vår organisasjon er det uakseptabelt å nyte rusmidler eller være påvirket av rus under arbeidet. Vi har nulltoleranse for rasisme og all annen uønsket atferd.

Vi skal reflektere over følgende før vi tar en avgjørelse, dersom vi står overfor et etisk dilemma i en arbeidssituasjon:
Er det lovlig? (JUS)
Er det i samsvar med verdiene våre? (IDENTITET)
Er det riktig? (MORAL)
Beholder vi vår troverdighet? (OMDØMME)
Lønner det seg? (ØKONOMI)
Lar det seg begrunne? (ETIKK)