HMS

En figur i arbeidsklær som står og arbeider på noen puslespillbiter.

Jobbkretser AS er bygget på en samarbeidsmodell som gjør HMS-arbeidet til en viktig del av det daglige fokus i selskapet.

Selskapet forplikter seg til et kontinuerlig fokus på HMS-arbeid for alle våre medarbeidere. I tillegg retter vi et stort fokus på etterlevelse av Null-filosofi.

→ Vi jobber kontinuerlig for å hindre ulykker.

→ Vår «null-brudd filosofi» ligger til grunn for alle våre handlinger

→ Vi forplikter oss til norske lover og regler.

→ Vi sammen med våre kunder er forpliktet til våre ansattes helse og sikkerhet.

Vi sørger for HMS ved å ha fokus på:

→ at våre kunder kjenner til sitt HMS-ansvar overfor innleide medarbeidere.

→ at alle ansatte setter seg inn i HMS-regler som gjelder på arbeidsplassen.

→ et systematisk og målbart HMS-arbeid.

→ kontinuerlig bruk av HMS-system.

→ å inkludere og involvere alle ansatte i selskapets HMS-arbeid.

→ progresjon, godt samarbeid, endringsvilje og handlingskraft.

Medarbeidere i Jobbkretser AS skal være trygg på at alle henvendelser vedrørende avvik, helse, miljø eller sikkerhet tas alvorlig og seriøst, og at selskapets medarbeidere har styrets fulle støtte i saker som vedrører kritiske HMS-forhold.