Om Jobbkretser

En mengde mennesker som står og ser på et trehus på en hvit bakgrunn

Jobbkretser AS ble grunnlagt med et ønske om å løse noen av bemanningsbransjens største utfordringer. Ved å sentralisere det formelle arbeidsgiveransvaret ville vi se om vi kunne bidra til å øke kvaliteten og seriøsiteten i bemanningsbransjen.

Jobbkretser AS skal sammen med bemanningspartnerne alltid jobbe i henhold til grunnleggende menneskerettigheter, lover og regler, og vikarbyrådirektivet. I tillegg til å anerkjenne de etiske og moralske prinsipper som disse bygger på.

Vi skal ha fokus på:

 • å ha et levende styringssystem som utvikles i tråd med bedriftens behov.
 • å ha tilfredse kunder, medarbeidere og partnere.
 • å etterleve aktuelle lover og forskrifter.
 • kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser for å effektivisere driften.
 • at medarbeiderne har relevant kompetanse i forhold til kundens krav og spesifikasjoner.

Hvorfor leie inn fra en av våre avdelinger?

 • Vi vil alltid jobbe for å imøtekomme de krav som stilles til drift av bemanningsselskaper.
 • Vår kvalitetsavdeling sørger for fortløpende opplæring av alle våre underavdelinger, samt sørger for at de er oppdatert på eventuelle lovendringer.
 • Vi har kompetente medarbeider på vår lønnsavdeling, HR avdeling, kvalitetsavdeling og supportavdeling som er tilgjengelig for alle våre ansatte, kunder og bemanningspartnere.
 • Vi er en Revidert Arbeidsgiver og sertifisert etter ISO 9001: 2015. I tillegg er vi medlem av NHOSH og SfS BA, godkjent renholdsbedrift, og registrert i Magnet JQS og StartBANK.
 • Vi har god kredittverdighet, sunn likviditet, on-demand støtte, og rådgivning til bemanningsrådgivere og Partnere.
 • Vi er en solid arbeidsgiver som tar tydelig standpunkt om seriøsitet i en bransje under press.
 • Vi sørger for at alle rettigheter ivaretas og sikrer en profesjonell saksgang i HR-saker.