En mengde mennesker som står og ser på et trehus på en hvit bakgrunn