Bemanningsbyråene

skal bruke tiden sin til det de er best på – å finne de beste kandidatene til kundene sine.

Jobbkretser

tar seg av alt “kontorarbeid” og følger opp regelverket på en god måte. Et samarbeid med Jobbkretser er derfor den tryggeste og beste måten å drive bemanning på.

Innleier

Når en bedrift trenger ekstra arbeidskraft, kontakter de ditt bemanningsbyrå. Du mottar timelister fra innleide medarbeiderne på nett eller i App. Kunden godkjenner og du bekrefter – enklere blir det ikke. I andre tilfeller får du nytte av Jobbkretser sin brede erfaring og funksjonalitet.

Bemanningsbyrå

Du har kontroll og henter inn nødvendig mannskap. Jobbkretser sin lønns- og HR-avdeling legger grunnlaget for at de vanskeligste oppgaver blir gjort riktig – slik at blant annet lønn, forsikringer og innleide medarbeideres rettigheter blir ivaretatt. Vi betaler ut all lønn til medarbeiderne, rapporterer til A-melding, avsetter til feriepenger, tar oss av sykemeldinger/ rettigheter, pensjon, skatt og mye mer.

Innleid arbeidskraft

Men de innleide medarbeiderne blir fast ansatt hos oss i Jobbkretser. Det er en stor fordel for deg. Jobbkretser fakturerer kunde på grunnlag av behandlede timelister og krever inn fordringene sammen med deg.

Når jobben er utført mottar ditt bemanningbyrå timelister for behandling og godkjenning.

Vi avregner ditt dekningsbidrag automatisk av faktura som er sendt til innleier, og oversender deg nødvendige bilag for egen bokføring. Enkelt og greit.

Timelistene videresendes til oss i Jobbkretser – som herfra og ut tar oss av alt videre papirarbeid.

Jobbkretser betaler ut all lønn til medarbeiderne, rapporterer inn A-melding, avsetter til feriepenger, tar oss av sykemeldinger/ rettigheter, pensjon, skatt og mye mer.

Derfor er det vi i Jobbkretser som sender faktura til oppdragsgiveren. Din andel blir overført automatisk og umiddelbart, samtidig som vi fakturerer kunde.

Vi i Jobbkretser genererer deretter en faktura fra deg til oss på selve dekningsbidraget.

…og utbetaler dekningsbidraget til deg. Men ikke minst… Din andel blir overført automatisk og umiddelbart, samtidig som vi fakturerer kunde.

Vi betaler ut lønn til dine medarbeidere og du slipper å tenke på likviditet og avsetninger!

Forenkler din hverdag

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer, store som små, franchise og de som ønsker å starte et byrå, har det best sammen med Jobbkretser.

Meny