Partnerprogram

Ditt byrå utvikler sitt eget konsept og merkevare, mens Jobbkretser forskutterer lønn til utleide medarbeidere. – Du slipper å tenke på likviditet.

Som Partner tar du del i Jobbkretser sitt partnerprogram, utformet for å gi en god, trygg og stabil opplæring og videreutvikling av byrået og de ansatte.

Bemanningsbransjen har det best med Jobbkretser.

CRM system
Lønnsavdeling
Fakturaavdeling
HR-avdeling
Enkelt regnskap – partneravregning
Bemanningsakademiet
Sertifiseringer
Markedspakke
Bemanningsinfo.no
Dokumentbank
Selvbetjente portaler/apper
CRM system

Du får tilgang til et komplett nettbasert forretningssystem, designet spesielt for bemanning. Systemet inneholder blant annet: automatisert avtalestyring, timefangst, enkel integrasjon mot egne nettsider, direktepublisering av annonser, sikker drift fra eksterne datasentre m.m.

Lønnsavdeling

Jobbkretser lønner etter godkjente timelister. All lønn rapporteres, utbetales og bokføres av Jobbkretser. Det er derfor ikke behov for Partner å vise til likviditet i forbindelse med lønn til medarbeider. Dette forskutterer Jobbkretser. Lønnsavdelingen er tilgjengelig for alle medarbeidere og partnere som et forlenget ledd, og gir en god og trygg rolle i samarbeidet.

Fakturaavdeling

Alle faktura til sluttkunde faktureres og kreves inn av Jobbkretser. Vår fakturahåndtering, med purring og inkasso, gjør innkrevingen profesjonell og effektiv.

HR-avdeling

HR-avdelingen er tilgjengelig for HR relaterte spørsmål, og bistår ifm. regelverk, sykefraværsoppfølging, permisjoner, rapportering til NAV m.m. Døgnåpen vakttelefon.

Enkelt regnskap – partneravregning

Ved fakturering til innleier, forskutterer Jobbkretser Partner sitt dekningsbidrag og overfører dette til partner sin driftskonto. På denne måten blir Partner tilgodesett sin andel umiddelbart, og slipper å vente til innleier betaler faktura. Avregningen skjer automatisk og nødvendige bilag for egen bokføring blir utstedt.

Bemanningsakademiet

Bemanningsakademiet er en læringsplattform som skal bidra til å gi en unik og strukturert opplæring i bemannings-rutiner, sertifiseringer, HMS, AML mm. Akademiet er Norges første bemanningsakademi og gir partnere en helt ny form for trygget og kunnskap.

Sertifiseringer

Alle partnere jobber under Jobbkretser sine sertifiseringer og medlemskap, som pr idag er : Medlem av NHO Service og Handel, Revidert Arbeidsgiver, Startbank og EPIM.

Markedspakke

Markedspakke med samarbeidslogoer, brosjyrer til innleier, medarbeider, giveaways mm er tilgengelig for alle partnere.

Bemanningsinfo.no

Tilgang til bemanningsinfo.no med bransjenyheter, rutinebeskrivelser mm.

Dokumentbank

Dokumentbanken inneholder alle nødvendige dokumenter og kontrakter som benyttes for bemanning. Her finnes alt fra arbeidsavtaler, oppdragsbekreftelser, til cv maler og kundekontrakter.

Selvbetjente portaler/apper

Gi kundene og medarbeiderne tilgang til selvbetjentportaler via nett og APP. Her kan kunden blant annet booke medarbeidere selv, få oversikt over alle faktura/innbetalinger, oppdragsbekreftelser, lønnsoppgaver, timelister og registreringer mm. En komplett løsning som ivaretar GDPR på en utmerket måte.

Tilleggstjenester

Jobbkretser tilbyr et utvalg av tilleggstjenester som den enkelt partner kan velge å benytte seg av. Innkjøpsavdelingen forhandler frem gode lokale og nasjonale rammeavtaler, som gir partnere lavere priser og skreddersydde løsninger.

Forenkler din hverdag

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer, store som små, franchise og de som ønsker å starte et byrå, har det best sammen med Jobbkretser.

Meny