Tilleggstjenester

Jobbkretser tilbyr et utvalg av tilleggstjenester som den enkelt partner kan velge å benytte seg av. Innkjøpsavdelingen forhandler frem gode lokale og nasjonale rammeavtaler, som gir partnere lavere priser og skreddersydde løsninger.

Kontakt oss på support@jobbkretser.no for å få vite mer.

Partnerprogram

Alle partnere blir deltager i Jobbkretser sitt partnerprogram. Programmet er designet for å gi en god, trygg og stabil opplæring og sikre et stabilt systemoppsett, oppfølging og videreutvikling av byrået og deres ansatte.

Forenkler din hverdag

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer, store som små, franchise og de som ønsker å starte et byrå, har det best sammen med Jobbkretser.