Visjon og misjon

Jobbkretser sin pdca sirkel.
Jobbkretser sin pdca sirkel.

Visjon

“Jobbkretser skal bidra til at alle deler av samfunnet skal ha tillit til og akseptere bemanningsbransjen.”

Misjon

“Jobbkretser er et bemanningsbyrå, som sammen med med bemanningspartnere, leverer bemanningstjenester i Norge. Jobbkretser skal ha de mest fornøyde medarbeidere, partnere og kunder. Innen 2031 skal Jobbkretser være blant topp 5 i bransjen.”

Mål

Jobbkretser AS har som hovedmål å levere bemanningstjenester av høy kvalitet til sine kunder, møte krav om tilpasninger i forhold til endrede lover og regler, samt kontinuerlige forbedringer av våre kjerneprosesser. Dette innebærer å ha et høyt fokus på alle faser av vår kjerneprosess; som salg, personellutleie, faktura, kvalitetssikring og opplæring av partnere, medarbeidere og kunder.

Ved aktivt å følge opp kvalitetsforbedringer gjennom systemets styringsprosesser, skal dette føre til at alle medarbeidere, partnere og kunder utfører sine oppgaver i henhold til gjeldende prosedyrer for at driften skal bli så effektiv som mulig.